• 0
  • 1
  • 1
  • 4

Enyhítések május 4- től

Anyák napja

A Szabási Sportegyesület boldog, szeretetben gazdag Anyák napját kíván minden anyának!

Ahány virágszál van
Ott künn a határban,
Ahány fényes csillag
Nyári éjszakában,
Oly sok évig éljen
Anyám boldogságban.
Ahány madár dalol
A virágos réten,
Ahány jó ember van
Széles e világon
Édes jó anyámra
Annyi áldás szálljon.

Áldott húsvéti ünnepeket

A Szabási Sportegyesület ezúton kíván áldott húsvéti ünnepeket minden kedves szurkolójának, támogatójának, játékosának, követőjének!

"Ne féljetek! Tudom, hogy Jézust keresitek, akit kersztre feszítettek. Nincs itt. Feltámadt, ahogy előre megmondta."
Máté 28,5-6

Ingyenes tanácsadás

A PTE Transzlációs Medicina Központ, a Transzlációs Medicina Alapítvány és a Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet a koronavírus okozta egészségkárosodás mértékének és a halálesetek számának csökkentésére 2020. március 11-én megalakult a koronavírus elleni transzlációs lakosságtámogató akció- és kutatócsoportja (KETLAK). Az akció- és kutatócsoport célkitűzése a koronavírus járvány idején tudásának és kutatómunkájának a lakosság számára történő önkéntes és térítésmentes biztosítása, a koronavírus okozta egészségkárosodás és halálesetek számának csökkentése, valamint a lakosság egészségmegőrzésének és egészségjavításának biztosítása. Mindezt díjmentesen nyújtott tanácsadás, klinikai vizsgálatok és adatgyűjtések formájában valósítják meg, ezek eredményei ugyanis közvetlenül a lakosság javára fordíthatók. A PROAKTIV-19 elnevezésű klinikai vizsgálat - melynek célja a 60 év feletti lakosság ellenállóképességének növelése a koronavírus okozta fertőzés szövődményeivel szemben - a KETLAK konzorcium első, a lakosság prevencióját biztosító akcióterve.

A konzorcium szakértői szerint az egyénre szabott életmódi tanácsadás jelentős mértékben csökkentheti a koronavírus okozta fertőzés által bekövetkező egészségkárosodást, a jobb egészségi állapot és az egészségesebb életmód pedig számottevően csökkentheti a koronavírus okozta fertőzés okozta halálozást. A díjmentesen nyújtott tanácsadás és kutatás segítségével elérhető, hogy a lakosság ellenállóbbá váljon a koronavírus egészségkárosító hatásával szemben, ezáltal csökkenjen az egészségügyi ellátásra szorulók, az egészségügybe bekerülők között pedig az intenzív ellátást igénylők száma. Hosszútávon a vizsgálat eredménye újabb járvány esetén bizonyítékon alapuló prevenciós startégiát biztosíthat Magyarország lakossága számára.

Az akciócsoport tanácsadói minden nap 8 és 20 óra között fogadják a 60 év feletti lakosság hívásait a 06 80 442 642-es, díjmentesen hívható telefonszámon.

Az új típusú koronavírussal fertőzött betegek ellátásának további javítása érdekében a munkacsoport a klinikai vizsgálatok mellett betegregiszterek elindítását és metaanalízisek elvégzését is tervezi.